Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een bedrag dat een werknemer ontvangt wanneer zijn of haar arbeidsovereenkomst na minimaal twee jaar dienstverband door de werkgever wordt beëindigd. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte of disfunctioneren. De transitievergoeding is een vergoeding voor het ontslag en de gevolgen daarvan.

Welke factoren tellen mee?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. Voor de eerste tien jaar dat de werknemer in dienst is geweest, bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor dienstjaren na de eerste tien jaar bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per dienstjaar. Het maximumbedrag van de transitievergoeding is € 84.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 84.000. Berekenen transitievergoeding wordt dus op basis van meerdere factoren gedaan.

Het recht op een transitievergoeding geldt voor alle werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest, afgezien van het type contract. Dus ook werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding als hun contract niet wordt verlengd na twee jaar dienstverband. Het recht op een transitievergoeding vervalt alleen als de werknemer zelf ontslag neemt, bijvoorbeeld omdat hij of zij ander werk heeft gevonden.

De werkgever is verplicht om de transitievergoeding te betalen, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, fraude of wanneer hij of zij herhaaldelijk heeft geweigerd om te voldoen aan redelijke opdrachten van de werkgever. In dat geval kan de werkgever besluiten om de transitievergoeding niet te betalen of een lager bedrag te betalen.

Wat is er veranderd?

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de transitievergoeding. Zo hebben werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar dienstverband en is de opbouw van de transitievergoeding veranderd. Voor elk dienstjaar wordt nu een derde maandsalaris opgebouwd, afgezien van de duur van het dienstverband. Daarnaast is er een overgangsregeling voor werkgevers die voor 1 januari 2020 al een transitievergoeding hebben betaald bij het beëindigen van een dienstverband.

Nieuwste blogs

Magic: The Gathering – Duik in de Wereld van Strategie en Avontuur

Magic: The Gathering is een iconisch kaartspel dat al decennialang spelers over de hele wereld in zijn greep houdt. Het combineert strategie, creativiteit en...

Dakkapellen: de perfecte oplossing voor extra ruimte en licht

Heb je ooit gedroomd van die extra vierkante meters op zolder? Of misschien een betere lichtinval in je slaapkamer? Dan zijn dakkapellen dé oplossing...

Duurzame en moderne houten gevels maken met Fraké Noir

De wereld verandert in een ongekend tempo en zo ook de eisen van de maatschappij. Met de toenemende zorg voor het milieu en de...

Hersluitbare zakjes zijn altijd handig

Verzendzakken en hersluitbare zakjes zijn belangrijke hulpmiddelen geworden voor bedrijven die zich bezighouden met e-commerce. Deze hersluitbare zakjes bieden een handige en efficiënte manier...

Big Bag Grond en Ophoogzand: Tips voor Slimme Afvoer en Gebruik

Als je ooit aan een tuin- of bouwproject hebt gewerkt, weet je dat het afvoeren van grond en zand een hele klus kan zijn....