Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een bedrag dat een werknemer ontvangt wanneer zijn of haar arbeidsovereenkomst na minimaal twee jaar dienstverband door de werkgever wordt beëindigd. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte of disfunctioneren. De transitievergoeding is een vergoeding voor het ontslag en de gevolgen daarvan.

Welke factoren tellen mee?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest en het maandsalaris. Voor de eerste tien jaar dat de werknemer in dienst is geweest, bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor dienstjaren na de eerste tien jaar bedraagt de transitievergoeding een half maandsalaris per dienstjaar. Het maximumbedrag van de transitievergoeding is € 84.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 84.000. Berekenen transitievergoeding wordt dus op basis van meerdere factoren gedaan.

Het recht op een transitievergoeding geldt voor alle werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest, afgezien van het type contract. Dus ook werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op een transitievergoeding als hun contract niet wordt verlengd na twee jaar dienstverband. Het recht op een transitievergoeding vervalt alleen als de werknemer zelf ontslag neemt, bijvoorbeeld omdat hij of zij ander werk heeft gevonden.

De werkgever is verplicht om de transitievergoeding te betalen, tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werknemer. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, fraude of wanneer hij of zij herhaaldelijk heeft geweigerd om te voldoen aan redelijke opdrachten van de werkgever. In dat geval kan de werkgever besluiten om de transitievergoeding niet te betalen of een lager bedrag te betalen.

Wat is er veranderd?

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de transitievergoeding. Zo hebben werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar dienstverband en is de opbouw van de transitievergoeding veranderd. Voor elk dienstjaar wordt nu een derde maandsalaris opgebouwd, afgezien van de duur van het dienstverband. Daarnaast is er een overgangsregeling voor werkgevers die voor 1 januari 2020 al een transitievergoeding hebben betaald bij het beëindigen van een dienstverband.

Nieuwste blogs

Waarom de juiste dakbedekking kiezen essentieel is

Als het gaat om jouw huis of gebouw, is het dak een van de belangrijkste onderdelen om in topconditie te houden. Niet alleen biedt...

Weg met de mythes rondom probleemhuid

Er zijn heel wat verhalen in omloop over wat nou wel of niet goed is voor je huid. Vaak genoeg worden producten aangeprezen die...

2 belangrijke tips om je gazon beter te onderhouden

De meeste mensen hebben een gazon in de tuin. Een gazon kan erg veel toevoegen aan de inrichting van de tuin. Wel is het...

Waarom thuis haar kleuren een goed idee is

Zelf je haar verven is tegenwoordig populairder dan ooit. Niet alleen bespaar je een hoop geld dat je anders bij de kapper zou uitgeven,...

De noodzaak van warme winterkleding

Als de temperatuur daalt, is het tijd om je kledingkast uit te rusten met de juiste winterkleding. Niet alleen om je warm te houden,...